Logo Goals and Glamour
‘Zo houdt de Kuip zijn magie’
De Kuip heeft het beste gras © cabrasfeliz.com

januari 2014 • Winnaars

‘Zo houdt de Kuip zijn magie’

Een verdiept veld, verlengde tribunes, plaats voor 70.000 man, maar toch de magie van de Kuip. Met dat plan hoopt het architectenbureau Zwarts & Jansma de Kuip gaan verbouwen en de plannen naar zich toe trekken.

“Het gaat om magie, om mysterieuze krachten die daar loskomen. Om vlees, bloed en emotie. Dat heb je in de Kuip, die grond is heilig. Die moet je alleen verlaten, als het écht niet anders kan. En wij denken dat het wél kan op de huidige plek,” legt hij uit.

De architecten van Zwarts en Jansma willen tijdens de zomerstop het veld 1.65 meter lager laten komen te liggen, zodat de tribunes direct rond het veld steiler worden. Daarn zal de tweede ring fors verlengd gaan worden. Dat is een groot verschil met de plannen van Red de Kuip, die een derde ring op het stadion wil zetten. “Bij ons hebben de supporters op alle plekken beter zicht op het veld”, stelt Jansma.

Artikel verder na advertentie

Artikel verder na advertentie

Het Maasgebouw, destijds door hetzelfde bureau aan het stadion toegevoegd, gaat tegen de vlakte. Daarvoor in de plaats worden twee nieuwe rechthoekige gebouwen in de constructie geschoven, waarin onder andere tachtig tot honderd business-units komen. De tribunes aan de noord- en zuidzijde blijven onaangeroerd.

Een dak is ‘optioneel’. Jansma: “De intimiteit van het stadion blijft. Het gaat om de spelers op het veld, die door het publiek worden opgezweept. De magie van De Kuip, het mooiste stadion van Europa, gaat niet verloren.”

Artikel verder na advertentie

Het bijzondere aan dit project is volgens hem dat in overleg met onder meer de supporters, aandeelhouders, investeerders en houders van business-units en -seats kan worden gezocht naar een geschikte bouwer. De aannemer met het beste plan kan door Feyenoord worden uitverkoren, een constructie die de prijs automatisch drukt. “Ons plan is in elk geval veel goedkoper dan nieuwbouw.”

Logo Goals and Glamour