?>
Logo Goals and Glamour

PSV kreeg wel degelijk staatssteun, dat is de conclusie van de Europese commissie naar aanleiding van een onderzoek naar de deal tussen PSV en de gemeente Eindhoven.

In een brief, waar de Volkskrant beslag op heeft weten te leggen staat: “De transacties geven PSV een selectief voordeel. Daarom concludeert de commissie in deze fase dat de gemeente PSV staatssteun heeft verleend.” de tekst is afkomstig van vice-voorzitter Joaquin Almunia.

In juni 2011 kocht de gemeente Eindhoven voor 48.385.000 euro de grond onder het Philips Stadion en trainingscomplex De Herdgang om PSV te helpen de financiële problemen op te lossen. De commissie plaatste echter vraagtekens bij het gegeven dat de taxatie van de grond onder het stadion is gebaseerd op een ‘gemengde bestemming’ en niet voor stadiongebruik.

De Commissie verwijt de gemeente niet als een commerciële partij te hebben gehandeld, hetgeen wel zou moeten: “Uit de informatie die de Commissie heeft verschaft, blijkt niet dat de gemeente enig voornemen had op die transacties winst te maken, maar veeleer dat zij probeerde een verlies te vermijden. Zij bouwde garanties in om de transactie neutraal te maken voor de begroting. Dit zou niet acceptabel zijn geweest voor een gemiddelde investeerder in een markteconomie.”

Volgens de Europese Commissie profiteert PSV daardoor op twee manieren. “Via de verkoop de erfpacht kan PSV de hypotheek en andere leningen met een veel hogere rente aflossen, in ruil voor de betrekkelijk lage rente die het de gemeente moet betalen.”

Volgens de Eindhovense wethouder Staf Depla van de gemeente Eindhoven hoeft de overheid zich helemaal niet als een commerciële partij moet gedragen. “Dan moet de gemeenteraad geen wethouders meer aanstellen, maar makelaars.” Hij stapte twee weken geleden al naar het Hof van Justitie in Luxemburg.

“De kern is dat wij niet de ene marktpartij mogen bevoordelen ten opzichte van de andere. Daarom moeten wij een faire prijs betalen”, zegt de wethouder. Volgens Depla heeft de gemeente geen onverantwoorde risico’s genomen. “Natuurlijk was er tijdsdruk, maar daar hebben we ons bewust niet door laten leiden.”

“We hebben onderzoek laten doen naar de bedrijfsvoering bij PSV en een aantal zekerheden ingebouwd. Met de inkomsten van de seizoenskaarten wordt eerst de erfpacht betaald. PSV moet tevens rapporteren of het over voldoende betalingscapaciteit beschikt.” PSV moet volgens Depla het verschil terugstorten als de Commissie inderdaad bepaalt dat de gemeente Eindhoven te veel heeft betaald voor de gronden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Trending

Versch!